NAJAVE

Undergraduate Marine Engineering

BS-B - Courses by semester
Code Course
 Undergraduate study BS-B, year 1, semester 1
PFP104 Pomorski engleski I
PFP120 Primjena računala
PFP147 Tjelesna i zdravstvena kultura
PFS101 Inženjerska grafika u pomorstvu
PFS103 Tehnička mehanika I
PFP111 Matematika I
BS-1-1-SNM Sigurnost na moru
PFE223 Brodska elektrotehnika
 Undergraduate study BS-B, year 1, semester 2
PFP147 Tjelesna i zdravstvena kultura
PFP150 Pomorski engleski II
PFS104 Tehnička mehanika II
PFS108 Čvrstoća materijala
PFS114 Termodinamika i prijenos topline
PFS117 Tehnologija materijala
PFS001 Temeljna sigurnost i prva pomoć
PFP112 Matematika II
PFE209 Brodski elektroenergetski sustavi I
 Undergraduate study BS-B, year 2, semester 3
PFP105 Pomorski engleski III
PFP147 Tjelesna i zdravstvena kultura
PFS110 Brodski strojni elementi
PFS119 Konstrukcija broda
PFS210 Brodski generatori pare i toplinske turbine
PFS211 Brodski pomoćni strojevi i uređaji
PFS222 Gorivo, mazivo, voda
PFE208-128121 Brodski elektroenergetski sustavi II
 Undergraduate study BS-B, year 2, semester 4
PFP113 Matematika III
PFP156 Pomorski engleski IV
PFS121 Sredstva pomorskog prometa
PFS201 Brodski motori
PFS204 Brodski strojni sustavi
PFS225 Brodski prekrcajni sustavi
PFE103 Automatizacija brodskih strojnih sustava I
PFS002 Plovidbena praksa i rad u strojarnici
PFN200 Sigurnost na moru
 Undergraduate study BS-B, year 3, semester 5
PFP106 Pomorski engleski V
PFP129 Pomorsko pravo i havarije
PFS111 Mehanizmi i vibracije
PFS212 Brodski rashladni i klimatizacijski uređaji
PFS220 Tehnički nadzor i klasifikacija
PFS223 Brodska hidraulika i pneumatika
PFS229 Rad na simulatoru i plovidbena praksa I
PFS223-142463 Otpor i propulzija broda
PFS232 Mjerenja u tehnici
PFE501 Stručna praksa u nastavnoj bazi
PFE108 Automatizacija brodskih strojnih sustava II
PFN205 Zaštita mora i morskog okoliša
PFN304 Tehnologija prijevoza tekućih tereta
 Undergraduate study BS-B, year 3, semester 6
PFP116 Statistika
PFP164 Pomorski engleski VI
PFS118 Korozija i zaštita materijala
PFS213 Priprema i upravljanje postrojenjem
PFS215 Menadžment održavanja
PFS221 Dijagnostika kvarova
PFS230 Rad na simulatoru i plovidbena praksa II
PFS400 Završni rad
PFP142-128116 Medicina za pomorce
PFE224 Brodska energetska elektronika
PFN314 Organizacija rada i upravljanje na brodu