NAJAVE

Hidrografsko inženjerstvo

Kod:
PFN322
Studij/semestar:
  • PEIT-M - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje