NAJAVE

Upravljanje električnim strojevima i pogonima

Kod:
PFE121
Studij/semestar:
  • PEIT-M - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje