NAJAVE

Optimiranje pomorskih sustava

Kod:
PFE125
Studij/semestar:
  • PEIT-M - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 15 4
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje