NAJAVE

Brodske lokalne računalne mreže

Kod:
PFE308
Studij/semestar:
  • PEIT-M - 2. semestar
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 4
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje