NAJAVE

Integrirane komunikacijske i informacijske tehnologije

Kod:
PFE311
Studij/semestar:
  • PEIT-M - 4. semestar
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 5
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje