NAJAVE

Praktikum vođenja brodskih sustava

Kod:
PFE309
Studij/semestar:
  • PEIT-M - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 45 4
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje