NAJAVE

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije

PEIT-M - Kolegiji po semestrima
Kod Kolegij
 Diplomski studij PEIT-M, 1. godina, 1. semestar
PFP114 Primijenjena matematika
PFP141 Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
PFP165 Pomorski engleski
PFE117 Mehatronika
PFE121 Upravljanje električnim strojevima i pogonima
PFE128 Procesna mjerenja i instrumentacija
PFE217 Nove tehnologije elektrotehničkih materijala
 Diplomski studij PEIT-M, 1. godina, 2. semestar
PFE125 Optimiranje pomorskih sustava
PFS218 Održavanje i pouzdanost brodskih strojnih sustava
PFE308 Brodske lokalne računalne mreže
PFP407 Objektno orijentirano programiranje
PFE18 Modeliranje i simuliranje u elektrotehnici Matlab/Simulink
PFN104 Navigacijski integrirani sustavi
PFE110 Nove tehnologije u dijagnostici i upravljanju
 Diplomski studij PEIT-M, 2. godina, 3. semestar
PFE120 Diskretni sustavi upravljanja
PFP308 Pomorski integrirani informacijski sustavi
PFS202 Inteligentni brodski motori
PFN217 Ergonomija navigacijskih podsustava
PFE309 Praktikum vođenja brodskih sustava
PFE310 Napredna poglavlja iz obrade signala
PFS239 Hidraulički pneumatski sustavi
PFE314 Međuplatformsko programiranje
PFE501 Stručna praksa u nastavnoj bazi
PFN209 Upravljanje kvalitetom u pomorstvu
 Diplomski studij PEIT-M, 2. godina, 4. semestar
PFP301 Modeliranje i simuliranje procesa
PFE311 Integrirane komunikacijske i informacijske tehnologije
PFE312 Obnovljivi izvori energije
PFE306 Sinteza nadzornih prometnih i proizvodnih sustava
PFE500 Diplomski rad
PFN322 Hidrografsko inženjerstvo