NAJAVE

dr. sc. Natalija Kavran
Redoviti profesor


KONTAKT

E-mail
nkavran@pfst.hr
Zavod / služba
Zavod za nautiku
CV Hrvatski
Download

Kod Kolegij Studij
PFN321 Integralni i multimodalni transport IK-B, 1 sem.
PFN321 Integralni i multimodalni transport PN-M, 4 sem.
PFN321 Integralni i multimodalni transport PSP-M, 2 sem.
PFN321 Integralni i multimodalni transport PTJM-M, 4 sem.