Najave

Projekti

Pomorska meteorološka motrenja i istraživanja

 

Cilj projekta je omogućiti prijem i arhiviranje podataka pomoću automatske meteorološke postaje (AMP) koja će se kroz projekt nabaviti. AMP se koristi na današnjim suvremenim brodovima, a montirana na krov zgrade fakulteta, omogućit će prijem i arhiviranje podataka na računalo u realnom vremenu. Automatska meteorološka postaja će imati osnovne senzore za mjerenje temperature, tlaka i vlage zraka te smjera i brzine vjetra. Tako uspostavljena baza mjerenih meteoroloških podataka, služit će studentima i nastavnicima za znanstvena istraživanja i objavu znanstvenih rezultata u znanstvenim i stručnim časopisima, na međunarodnim konferencijama i sl. te izradu završnih i diplomskih radova.
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Nenad Leder
Trajanje projekta: od 8. siječnja 2019. do 8. siječnja 2023.

 

Istraživanja inovativnih tehnologija u pomorstvu uz opremanje znanstvenog laboratorija Pomorskog fakulteta

 

Projektom će se realizirati istraživanja inovativnih tehnologija u pomorstvu o autonomnim brodovima u pomorstvu uz objavu znanstvenih radova. U tu svrhu se u sklopu projekta nabavlja oprema za izradu elektromehaničkih prototipova te oprema za virtualnu i virtualno potpomognutu stvarnost.
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Joško Šoda
Trajanje projekta: od 17. travnja 2019. do 16. travnja 2023.

 

Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF/PFST/KTF kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta

 

Broj ugovora: KK.01.1.1.02.0018
Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu
Partneri projekta: Prirodoslovno-matematički fakultet, Pomorski fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet
opis projekta: Provedba objedinjenog organizacijsko-prostornog preustroja i nabava znanstveno-istraživačke opreme i infrastrukture unutar Zgrade tri fakulteta.
Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je funkcionalna integracija sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno svih triju partnera ovog projekta na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije.
Specifični ciljevi: Organizacijska reforma znanstveno-istraživačkog sektora Sveučilišta u Splitu, PMF, KTF, PFST s naglaskom na razvoj primijenjene znanstvene suradnje s gospodarstvom i objedinjenog korištenja znanstveno-istraživačke infrastrukture. Unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, sustav objedinjenog upravljanja Zgradom tri fakulteta u cilju snižavanja troškova održavanja, troškova energenata i objedinjenog korištenja svih prostorija, laboratorija i znanstveno-istraživačke opreme. Podizanje razine znanstveno-istraživačkih radova, projekata, inovacija i patentnih prijava kroz pronalazak tržišne niše za iste.
Očekivani rezultati: Provedena organizacijska reforme istraživačko-razvojnog sektora kod Korisnika i Partnera, uspostavljen objedinjen sustav upravljanja korištenjem, outputima, istraživanjem i razvojem nabavljene znanstveno-istraživačke infrastrukture, uspostavljen sustav suradnje na kolaborativnim istraživanjima i projektima sa gospodarstvom i znanstveno-istraživačkim centrima u RH i inozemstvu. Povećana energetska učinkovitost Zgrade i unaprijeđeni laboratoriji u svrhu implementacije nove opreme, rekonstruirana mrežna i energetska infrastruktura. Nabavljena specijalizirana znanstveno-istraživačka oprema. Stalne aktivnosti na prezentaciji projekta prema zainteresiranoj javnosti. Porast broja znanstveno-istraživačkih radova i projekata, broja istraživača, broja ugovora o suradnji s gospodarstvom, broja uspostavljenih ureda za istraživanje i razvoj.
Ukupna vrijednost: 85.142.157,88 kuna (od toga sufinancira EU: 82.870.870,38 kuna)
Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2018. - 1. travnja 2021. godine
Kontakt: Ured za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu, 021/440-342
Voditelj za PFST: Izv. prof. dr. sc. Ivan Komar

 

Z3F banner bcd16

www.strukturnifondovi.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

 

 

Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu

 

Broj ugovora: UP.03.1.1.02.0046
Korisnik projekta: Sveučilište u Splitu
Partneri projekta: Pomorski fakultet Split, Filozofski fakultet Split i Sveučilišna knjižnica u Splitu
Opis projekta: Projekt planira razvoj i izvedbu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku. Projekt će omogućiti osoblju usavršavanje didaktičko pedagoških kompetencija, IKT i jezičnih vještina te opremanje nastavnom literaturom i tehničkom opremom. Kroz planirane studijske posjete na renomirana europska visoka učilišta, nastavno osoblje će upoznati praksu i resurse uspješnih institucija u tom području. U dijelu razvoja i izvedbe studijskih programa za koja su potrebna specijalistička znanja predviđen je angažman vanjskih stručnjaka.
Ciljevi i očekivani rezultati: Poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju, povećanjem broja studijskih programa na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta. Projekt će razviti, uspostaviti i započeti izvedbu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojnog pomorstva te diplomskog studija Morskog ribarstva na engleskom jeziku što će doprinijeti internacionalizaciji visokog obrazovanja i boljoj integriranosti RH u EU.
Ukupna vrijednost projekta je 1.750.274,03 kune, koliko iznose i ukupni prihvatljivi, od čega Europska unija projekt sufinancira s 85% a Državni proračun Republike Hrvatske s 15%.
Trajanje: 12. listopada 2018. - 11. listopada 2021.
Voditelj za PFST: Izv. prof. dr. sc. Merica Slišković

 

Inter banner 9c001

 

 

 

 

 

 

 

Primjena radio lociranja u SAR operacijama (VIF projekt)

 

Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Lušić
Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2020.

 

Uspostava referalne baze za istraživanje utjecaja vremenskih prilika na video nadzor u pomorskom prometu (VIF projekt)

 

Voditelj: Doc. dr. sc. Igor Vujović
Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2020.

 

Tjelesna aktivnost, san i psihološki stres skipera i nautičara (VIF projekt)

 

Voditelj: Doc. dr. sc. Andrea Russo
Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2020.

 

Baza podataka o gibanju brodova na valovitom moru (VIF projekt)

 

Voditelj: Luka Mudronja
Trajanje: 09. ožujka 2018. – 09. ožujka 2020.

 

Naslov: Razvoj kvalifikacija i inovativnih metoda stjecanja kompetencija u logistici i pomorskom prometu

 

Šifra: H.R.3.1.15-0029
Prijavitelj projekta: Pomorski Fakultet, Sveučilište u Rijeci
Voditelj za PFST: Izv. prof. dr. sc. Merica Slišković
Trajanje: 19. lipnja 2015. - 18. rujna 2016.
Partneri:
Udruga pomorskih agenata
Jadrolinija
KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
Zorović Maritime d.o.o.
Panalpina Croatia d.o.o.
Pomorski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

 

Pomorski menadžment za 21. stoljeće – održiv i inteligentan razvoj obalnog područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u području Pomorskog menadžmenta te unapređenje istoimenoga sveučiličnoga diplomskog studija

 

Šifra: H.R.3.1.15-0033
Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Merica Slišković
Trajanje: 19. lipnja 2015. - 18. rujna 2016.
Partneri:
Lučka uprava SDŽ
Stowarzyszenie B-4
Hrvatska udruga poslodavaca
Nautika Centar Nava d.o.o.
Marine Kaštela d.o.o.
Bav-Adria Yachting d.o.o.
Plovput d.o.o.

 

Naslov: TEMPUS “Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania” MArED

 

Voditelj za PFST i UNIST: Doc. dr. sc. Pero Vidan
Partneri: Fakultet za pomorstvo Kotor
Trajanje: 24. siječnja 2014. – 30. studenog 2017.

 

Mogućnost smanjenja emisije onečišćavanja sa brodova u crnogorskom i hrvatskom dijelu Jadrana implementacijom Marpol konvencije Aneksa VI

 

Voditelj: Doc. dr. sc. Ivan Komar
Trajanje: 20. siječnja 2013. – 09. srpnja 2015.

 

Projekt IPA 3c Znanost i inovacije: "Technology transfer infrastructure in the Croatian Adriatic Region- TTAdria"

 

Voditelj: Nikola Balić, dipl.ing. , Sveučilište u Splitu, Ured za transfer tehnologije
Trajanje: 06. travnja 2013. – 05. kolovoza 2015.
Partneri:
Sveučilište u Dubrovniku
Veleučilište u Šibeniku
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu
Institut za oceanografiju i ribarstvo
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zagrebu

 

 

Nove tehnologije u dijagnostici i upravljanja brodskih porivnih sustava

 

Šifra: 250–2502209–2364
Voditelj: Doc. dr. sc. Ivan Komar
Trajanje: 02. siječnja 2007. – 27. listopada 2014.