Najave

Nastava na daljinu

Od 16.03. nastava je organizirana na daljinu preko mrežnih stranica Fakuteta (Intranet) postavljanjem nastavnih materijala (predavanja, seminara, vježbi...), obavijesti na mrežnim stranicama, konzultacijama, davanjem zadataka i pregledom izvršenih zadataka putem e-maila.


Za pristup nastavnim materijalima studenti se moraju prijaviti na mrežnu stranicu Fakulteta svojim korisničkim imenom i lozinkom (AAI@EduHr elektronički identitet).

 

nnd1 0bf74

 

nnd2 391bf

 

Nastavnici su dužni u vrijeme nastave i konzultacija biti u svojim uredima, a studenti su dužni redovito provjeravati mailove, te pratiti objave na mrežnim stranicama Fakulteta.