Najave

Dean Sumić, mag. ing. obranio doktorat

Dana 5. siječnja 2021. godine, Dean Sumić, mag. ing. je uspješno obranio doktorsku disertaciju na temu

 

"MODEL ODLUČIVANJA U BRODSKOJ POGIBELJNOJ SITUACIJI ZASNOVAN NA AGENTIMA"

 

na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologija prometa.

 

Čestitamo u ime svih zaposlenika Pomorskog fakulteta u Splitu!

 

doktorirao-sumic c4a82