Najave

Natječaj za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu za 2020./2021.

Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za dodjelu 135 stipendija studentima Sveučilišta za akademsku godinu 2020./2021.

 

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine. Prijave na natječaj podnose se od dana objave Natječaja do zaključno 19. veljače 2021. godine - osobno ili preporučenom poštom, na adresu Sveučilišta.

 

Više informacija o Natječaju te dokumentaciju potrebnu za prijavu možete pronaći na stranicama Sveučilišta.