Najave

Izvješće povjerenstva za prikupljanje prijava za izbor Dekana

Temeljem članaka 28. i 29. Statuta Pomorskog fakulteta u Splitu, Fakultetsko vijeće je na 37. sjednici održanoj 19. siječnja 2021. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za izbor dekana za naredno trogodišnje mandatno razdoblje.

U privitku se nalazi izvješće Povjerenstva te prijava, životopis i program kandidata, prof. dr. sc. Pere Vidana.