Najave

Rang lista studenata koji su stekli pravo na upis izbornog predmeta Stručna praksa u nastavnoj bazi/pomorskom gospodarstvu

za studente koji će upisati treću godinu preddiplomskog studija PM, te drugu godinu diplomskog studija PM u akademskoj godini 2021./2022.

 

Rang lista i dodatne informacije se nalaze se u dokumentu u privitku.