Najave

Red predavanja za akademsku godinu 2022./2023.

Poštovane studentice i studenti,

obavještavamo vas da je na 61. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 9. lipnja 2022. godine usvojen Red predavanja za preddiplomske studije, Red predavanja za Uvodni razlikovni program i Red predavanja za diplomske studije za akademsku godinu 2022./2023. Mole se studenti da posebno obrate pozornost na preduvjete koje je potrebno zadovoljiti za upis pojedinih predmeta na višim godinama studija, a koji su navedeni u redu predavanja.

Također, usvojena je i Tablica priznavanja položenih predmeta po studijskom programo od akademske godine 2020./2021. za studente koji su studirali po starom studijskom programu i koji u statusu ponavljača prelaze na novi studijski program u akademskoj godini 2022./2023.

Navedeni dokumenti dostupni su na slijedećem linku: Sadašnji studenti/Red predavanja

Prodekan za nastavu      

izv.prof.dr.sc. Nikola Mandić