Najave

Konačni rezultati natječaja za radno mjesto I. vrste (stručni suradnik za fin. rač. poslove)

U privitku je Tablica prijavljenih pristupnika na objavljeni natječaj. U tablici se nalaze konačni rezultati pisanog testiranja i intervjua.

 

S pristupnicom koja je ostvarila najveći broj bodova sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme.