Najave

Statut i opći akti

Statut

 1. Statut Pomorskog fakulteta (pročišćeni tekst - srpanj 2020.)
  1. Izmjena i dopuna (12. studenog 2019.)
  2. Dopuna (15. siječnja 2019.)
  3. Izmjena (16. lipnja 2020.) (Suglasnost Sveučilišta)

Pravilnici

 1. Pravilnik o zaštiti na radu
 2. Pravilnik o zaštiti od požara
 3. Pravilnik o stručnoj praksi studenata
 4. Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 5. Pravilnik o plaćama i drugim dohocima
  1. Izmjena Pravilnika o plaćama i drugim dohocima
 6. Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda
  1. Izmjena Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda
 7. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
  1. Izmjena Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti
 8. Pravilnik o izjednačavanju stečenih stručnih naziva a novim akademskim i stručnim nazivima
 9. Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
 10. Pravilnik o posebnom programu obrazovanja radi stjecanja časničkih zvanja
 11. Pravilnik o studiranju na Pomorskom fakultetu u Splitu
  1. Izmjene i dopune Pravilnika o studiranju na Pomorskom fakultet u Splitu
 12. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
 13. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete
 14. Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Pomorskog fakulteta u Splitu
 15. Pravilnik o radu
  1. Dopuna Pravilnika o radu
 16. Pravilnik o arhiviranju
 17. Pravilnik o studentima-demonstratorima
 18. Pravilnik o izradi i obrani završnog/diplomskog rada
 19. Priručnik o osiguravanju kvalitete (SOK)
 20. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti
 21. Pravilnik o nagradama
 22. Pravilnik o dekanovoj nagradi za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad studentima Pomorskog fakulteta
 23. Etički kodeks Pomorskog fakulteta u Splitu
 24. Pravilnik o etičkom kodeksu Sveučilišta u Splitu
 25. Pravilnik o studiranju studenata s invaliditetom Sveučilišta u Splitu
 26. Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata
 27. Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju tehnologije u pomorstvu
 28. Pravilnik dodjele donacija i sponzorstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva
 29. Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

 Strategije

 1. Strategija razvoja Fakulteta
  1. Odluka o dopuni Strategije razvoja Fakulteta
 2. Izvješće o ispunjenim ciljevima i zadacima strategije razvoja Fakulteta 2012. – 2017.
 3. Strategija razvoja znanosti Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 2017.-2022.
 4. Izvješće o ispunjenim ciljevima i zadacima Strategije za razvoj znanosti Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 2012. - 2017.

Akcijski planovi i izvješća PFST na Strategiju Sveučilišta

 1. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana provedbe strategije Sveučilišta u Splitu za 2017. za Pomorski fakultet
 2. Akcijski plan provedbe strategije Sveučilišta u Splitu za 2018. za Pomorski fakultet

 

Samoanaliza PFST 2011.