Najave

Dekanat i stručne službe

 

Ime i prezime E-mail 
DEKANAT  
Smiljana Podrug, dipl. iur. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Tajnica Fakulteta
Kristina Sladojević, mr. oec. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Stručni suradnik za poslove nabave
Branka Bedalov Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Administrativni referent u dekanatu
Herci Kero, mag. ing. admin. nav. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Stručni suradnik za nastavu
Tony Vuković, mag. iur. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Stručni suradnik za pravne poslove
Anri Parčina-Rešić, univ. bacc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Viši stručni referent / Izdavaštvo
Marina Kljaković Gašpić, oec. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditelj odsjeka za administrativne poslove
Julijana Vuko Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Administrativni tajnik
Dijana Kozomara Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Stručni referent za PPO

 

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

Ana Borzić, mag. oec.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica financijsko-računovodstvene službe
Ladislava Batinić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Referent financijsko-računovodstvene službe
Josipa Paić, mag. oec. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove

 

KNJIŽNICA

dr. sc. Andrija Nenadić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditelj knjižnice / Knjižnični savjetnik
Tino Perlain, mag. bibl. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Pomoćni knjižničar

 

SLUŽBA ZA ZNANOST, PROJEKTE I SURADNJU

Aleksandra Banić, dipl. oec., univ. spec. oec
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Rukovoditeljica odsjeka u Službi za znanost, projekte i suradnju

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

Preddiplomski

 
Marija Dragaš, mag. oec. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica studentske službe, Povjerenica za rad sa studentima s invaliditetom
Nives Pribudić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Stručni referent studentske službe
Sandra Zečević-Tadić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Administrativni referent studentske službe

 

Diplomski i poslijediplomski

 
Helena Bule, mag. ing. admin. nav. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditeljica diplomskih i poslijediplomskih studija
Tena Galić, iur. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Viši stručni referent studentske službe

 

INFORMATIČKO-RAČUNALNI CENTAR

Romaldo Singolo, dipl. ing. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditelj informacijsko-računalnog centra
Željko Mikulić, dipl. ing. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Stručni suradnik
Danijel Bartulović Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Informatički referent

 

SLUŽBA ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Robert Viđak, ing. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditelj održavanja i sigurnosti
Marjana Ljepotić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Referent za kadrovske poslove
Ante Žižić Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Voditelj skriptarnice
Ivo Batinić, ing. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Portir / Dostavljač
Mirko Paštrović   Portir / Dostavljač
Nediljka Baran   Spremačica
Najda Nell   Spremačica
Mirjana Listeš   Spremačica
Renata Karaman   Spremačica
Antonija Strmotić   Spremačica