Najave

Suradnja

 

Pomorski fakultet u Splitu promovira razne oblike suradnje: uključivanja u međunarodne projekte, programe i asocijacije, a poseban naglasak se stavlja na međunarodnu mobilnost studenata, nastavnika, istraživača i osoblja kroz razne programe od kojih je najznačajniji Erasmus.

Kroz program Erasmus ostvaruje sve bogatija razmjena studenata, tako da naši studenti imaju priliku vidjeti kako studiranje izgleda izvan Hrvatske,bilo kroz osobno iskustvo bilo preko stranih dolaznih studenta. Također jača razmjena stručnjaka i predavača s drugim ustanovama.

Pomorski fakultet u Splitu član je Međunarodnog udruženja pomorskih sveučilišta (International Association of Maritime Universities - IAMU). Možemo se pohvaliti i mnogobrojnim bilateralnim sporazumima s inozemnim i domaćim ustanovama.

 

Popis suradnih ustanova

  1. Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, St. Petersburg, Rusija
  2. Antipiros d.o.o.
  3. Batumi Navigation Teaching University, Gruzija
  4. Bureau Veritas Croatia d.o.o
  5. CEMEX Hrvatska d.d.
  6. CMA CGM S.A., Marseille, France
  7. Državni hidrometeorološki zavod
  8. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  9. Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  10. Fakultet za promet i pomorstvo Sveučilišta u Ljubljani, Portorož, Slovenija
  11. Hrvatski hidrografski institut, Split
  12. Hrvatski Registar Brodova
  13. Institut za elektrotehniku Končar d.d.
  14. IVA Shipping Ltd.
  15. Jadrolinija d.o.o.
  16. Jadroplov d.d.
  17. Latvian Maritime Academy, Riga, Latvija
  18. Lučka kapetanija Split
  19. Lučka uprava Split
  20. Luka Split d.d.
  21. Marina Kaštela d.o.o.
  22. Marina Trogir d.o.o.
  23. Maritime University of Szczecin, Poljska
  24. Matadura d.o.o.
  25. Moscow State Academy of Water Transport, Rusija
  26. National University “Odessa Maritime Academy”, Ukrajina
  27. Nautički centar Komiža d.o.o.
  28. NYK Shipmanagement Pte. Ltd., Tokyo, Japan
  29. Pasat d.o.o.
  30. Plovput d.o.o.
  31. Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Gdynia, Poljska
  32. Pomorski centar za elektroniku d.o.o.
  33. Pomorski fakultet Kotor, Crna Gora
  34. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  35. Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku
  36. Socius Ltd.
  37. Sonata d.o.o.
  38. Županija Splitsko-dalmatinska