Najave

O Fakultetu

about faculty

Pomorski fakultet u Splitu je osnovan 1959. godine. Djelovao je iz početka kao Visoka pomorska škola, a od 2004. djeluje kao Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

Kroz svoj razvoj prošli smo put koji nije bio lak. Razvili smo nekoliko studija koji su postali prepoznatljivi na tržištu rada kako u domovini, tako i u svijetu. Studenti Pomorske nautike, Brodostrojarstva i Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije su prepoznati stručnjaci koji danas relativno lako pronalaze posao na kopnu i na brodovima. U ovom podvigu nam pomažu studenti koji njeguju ljubav prema moru, nastavnici koji imaju odgovarajuća znanstveno nastavna zvanja, ali i naši partneri iz Hrvatske i inozemstva koji regrutiraju naše studente.

 

Studenti Pomorskih tehnologija jahti i marina i Pomorskog menadžmenta orijentirani su na pomorsko gospodarstvo, konkretnije pomorsko tržište i nautički turizam. Kroz EU projekte smo prepoznali njihove kvalifikacije za hrvatsko i EU tržište rada.

 

Obrazovanje na Pomorskom fakultetu se odvija na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2019. počinjemo s izvedbom postdiplomskog studija. U obrazovanju sudjeluju nastavnici u znanstveno nastavnim i stručnim zvanjima (časnička zvanja), predavači iz gospodarstva, struke i inozemstva.

 

U obrazovni proces su uključeni naši studenti, bivši studenti (Alumnij) i komitenti (nastavne baze) koji nam pomažu osvježavati naš program sukladno novim trendovima u pomorstvu. Nastava se odvija na suvremenoj opremi koju čine simulatori, didaktička oprema, bogato opremljena knjižnica, računala za CBT i video materijal i e-learning. Nastava se odvija na školskim brodovima, jedrilicama, laboratorijima Fakulteta, radionicama van Fakulteta itd.

 

Zbog uspješnog obrazovanja pomorskog kadra, prepoznati smo od strane japanskog sustava obrazovanja i izobrazbe u pomorstvu (Ministarstvo pomorstva i prometa Japana i Udruženja brodara Japana).

 

Obrazovni proces nam je prepoznat od strane međunarodnog akreditacijskog odbora Agencije za znanost i visoko obrazovanje – AZVO.

 

Izobrazba i obrazovanje pomoraca nam je usklađena prema zahtjevima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te u skladu sa zahtjevom posjedujemo sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001.

 

Članovi smo Međunarodnog udruženja visokih pomorskih učilišta-IAMU (International Association of Maritime Universities) s kojima smo uskladili naše nastavne programe.

 

Zbog iskustva u obrazovanju kvalitetnog pomorskog kadra, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske nas je zadužilo da započnemo od 2018. s obrazovanjem kadeta za potrebe Hrvatske vojske, Obalne straže RH, Ministarstva unutarnjih poslova te NATO partnera Republike Hrvatske. Kadeti se obrazuju na integriranim studijima vojne nautike i vojnog brodostrojarstva.

 

Svoja znanstveni istraživački rad diseminiran je kroz našu međunarodnu znanstvenu konferenciju IMSC (International Maritime Science Conference) i međunarodni znanstveni časopis ToMS (Transactions on Maritime Science-ToMS). Znanstvenoistraživački rad radimo kroz projekte raspisane od Europske unije, projekte Republike Hrvatske i interne projekte.

 

Nastava na Pomorskom fakultetu odvija se na hrvatskom i za potrebe Erasmus studenata na engleskom jeziku. Od 2020. godine planiramo pokrenuti nastavu na engleskom jeziku.

 

Pomorski fakultet u Splitu smješten je u sveučilišnom kampusu koji dan i noć živi kroz studentske aktivnosti. Osim sveučilišne knjižnice, kampus sadržava studentski dom za potrebe studenata i gostujućih nastavnika, caffe barove, bankomat, restorane za studente, bankomat, kapelicu, prostor za vježbu, parking, savjetovališta i dr.

 

Preporučam studiranje na Pomorskom fakultetu svima koji za more i od mora žele živjeti. Pomorska zanimanja su poziv kojeg treba voljeti.

 

Dekan

Izv. prof. dr. sc. Pero Vidan