Najave

Pravo na pristup informacijama

 

 1. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija
 2. Katalog informacija

 

Pristup informacijama:

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Pomorski fakoltetu Splitu uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Pomorskog fakolteta u Splitu, i to:

 1. putem pošte s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama" ili donijeti osobno u pisarnicu
 2. na adresu Pomorski fakoltet, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split , od 8 do 16 sati
 3. putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 4. telefonom na broj: 021/619-409


Pisani zahtjev mora sadržavati:

 1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 3. ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 4. tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
 5. podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

 

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Pomorski fakoltet u Splitu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN broj 12/14,NN broj 15/14).

 

 1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

 1. Zahtjev za pristup informacijama (Word)
 2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Word)
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Word)
   
 4. Smjernice o načinu podnošenja upita građana i medija
 5. Smjernice za provedbu testa razmjernosti i javnog interesa
 6. Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

 

Službenik za informiranje: Smiljana Podrug

Zamjenik službenika za informiranje: Marija Dragaš

 

Zakonodavni okvir:

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (pročišćeni tekst)
  1. Narodne novine 25/13 i 85/15

 

Izvješća:

 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
 2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
 3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
 4. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
 5. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

 

Financijski izvještaji:

 1. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
 2. Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
 3. Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu
  1. Bilješka uz financijski izvještaj za 2019. godinu
 4. Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu
  1. Bilješka uz financijski izvještaj za 2020. godinu
  2. Ovjerena referentna stranica fin. izv. za 2020. godinu
  3. Odluka FV o prihvaćanju fin. izvještaja za 2020. godinu
 5. Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
  1. Bilješka uz financijski izvještaj za 2021. godinu
  2. Ovjerena referentna stranica fin. izv. za 2021. godinu
  3. Odluka FV o prihvaćanju fin. izvještaja za 2021. godinu

 

Financijski planovi:

 1. Financijski plan za razdoblje 2019. - 2021.
 2. Financijski plan za razdoblje 2021. - 2023.
 3. Financijski plan za razdoblje 2022. - 2024.

 

Ostalo:

 1. Odluka o imenovanju Povjerenika za rad sa studentima sa invaliditetom


 1. Javni natječaj za dodjelu donacija u 2021. godini
  1. Obrazac za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija
 2. Odluka o dodjeli donacija u 2021. godini


 1. Javni natječaj za dodjelu donacija u 2022. godini
  1. Obrazac za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija
 2. Odluka o dodjeli donacija u 2022. godini