Najave

Obavijest za prijavu završnih radova

Za prijavu završnog rada potrebno je:

 

  1. Imati sve položene kolegije (upisane u indeksu i studomatu)
  2. Imati potpis mentora na kolegiju Završni rad i na drugoj stranici tvrdo ukoričenog Završnog rada
  3. U knjižnicu dostaviti Završni rad u PDF formatu, dobiti pečat u tvrdo ukoričeni rad i popuniti Izjavu o pohrani završnog rada
  4. U studentsku službu dostaviti indeks, obrazac „ Prijava teme završnog rada“ i tvrdo ukoričen Završni rad