Najave

Nastava na daljinu

 

Uslijed situacije nastale kao posljedica epidemije bolesti COVID, Pomorski fakultet u Splitu sukladno uputama epidemiologa HZJZa i Sveučilišta u Splitu, nastavu izvodi gdje je to moguće na daljinu.

 

Preporuka je da se koristi aplikacija Microsoft Teams ili e-learning portal Moodle/Merlin.

 

Na obe platforme prijavu vršite AAI@EduHr elektroničkim identitetom kojeg ste dobili prilikom upisa na Fakultet.