Najave

Brodostrojarstvo

Preddiplomski studij brodostrojarstva temelji se na suvremenim znanstvenim spoznajama u području tehničkih znanosti. Studenti stječu kompetencije za vođenje, upravljanje i održavanje brodskih strojnih sustava. Temeljni ciljevi preddiplomskog studija redovito su obrazovanje studenata za najviša brodostrojarska časnička zvanja te za održavanje i upravljanje strojnim lučko-transportnim sustavima i proizvodnim pogonima. Stečene kompetencije omogućuju završenim studentima zapošljavanje u tvrtkama koje se bave tehnologijom pomorskog prometa, u brodogradilištima i energetskim postrojenjima. Nakon završenog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer brodostrojarstva (univ. bacc. ing. nav. mech).

 

Brodostrojarstvo, 1. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Matematika I

30

45

-

7

Tehnička mehanika I

30

30

-

7

Inženjerska grafika u pomorstvu

15

30

-

4

Primjena računala

15

30

-

4

Sigurnost na moru

45

15

-

4

Pomorski engleski I

15

30

-

3

Tjelesna i zdravstvena kultura I

-

30

-

1

 

Brodostrojarstvo, 2. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Matematika II

30

30

-

5

Tehnička mehanika II

30

30

-

6

Termodinamika i prijenos topline

60

30

-

7

Čvrstoća materijala

30

15

-

4

Tehnologija materijala

30

30

-

4

Pomorski engleski II

15

15

-

3

Tjelesna i zdravstvena kultura II

-

30

-

1

 

Brodostrojarstvo, 3. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Brodski generatori pare i toplinske turbine

60

15

-

7

Brodski pomoćni strojevi i uređaji

60

15

-

6

Brodski strojni elementi

45

30

-

7

Konstrukcija broda

30

15

-

5

Brodska elektrotehnika

45

15

-

5

Pomorski engleski III

15

15

-

3

 

Brodostrojarstvo, 4. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Brodski motori

60

30

-

7

Brodski elektroenergetski sustavi I

30

30

-

4

Brodski strojni sustavi

30

15

-

5

Sredstva pomorskog prometa

30

15

-

4

Pomorski engleski IV

15

15

-

3

Izborni predmeti

Brodski prekrcajni sustavi

30

-

-

3

Matematika III

30

15

-

4

Zaštita mora i morskog okoliša

30

-

-

2

 

Brodostrojarstvo, 5. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Automatizacija brodskih strojnih sustava I

45

15

-

5

Brodski elektroenergetski sustavi II

45

15

-

5

Menadžment održavanja

45

15

-

5

Pomorsko pravo i havarije

30

-

-

3

Rad na simulatoru i plovidbena praksa I

-

60

-

3

Dijagnostika kvarova

30

15

-

3

Izborni predmeti

Korozija i zaštita materijala

30

-

-

3

Medicina za pomorce

30

15

-

3

Statistika

30

15

-

5

Stručna praksa u nastavnoj bazi

-

150

-

5

Pomorski engleski V

15

15

-

2

 

Brodostrojarstvo, 6. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Automatizacija brodskih strojnih sustava II

30

15

-

4

Brodska energetska elektronika

30

15

-

4

Brodska hidraulika i pneumatika

30

15

-

5

Organizacija rada i upravljanje na brodu

30

15

-

4

Otpor i propulzija broda

15

15

-

3

Rad na simulatoru i plovidbena praksa II

-

60

-

4

Autonomni brodovi

45

-

-

4

Završni ispit

-

10

-

5

Izborni predmeti

Mjerenja u tehnici

30

15

-

3

Tehnologija prijevoza tekućih tereta

30

15

-

5

Pomorski engleski VI

15

15

-

2