Najave

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije

Preddiplomski studij Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije namijenjen je studentima čija su buduća zanimanja orijentirana ka elektrotehničkim i informatičkim tehnologija primijenjenim na brodovima, u lukama, brodarskim tvrtkama i proizvodnji elektroničke i informatičke opreme u pomorstvu.

 

Jedinstvenost studija se očituje u njegovoj sveobuhvatnosti pa tako studijski programi integriraju znanja, vještine i kompetencije gotovo svih grana iz polja elektrotehnike i računarstva s nužnim znanjima, vještinama i kompetencijama iz polja prometa i transporta, grane pomorskog i riječnog prometa. Studijski program je usklađen s međunarodnom STCW konvencijom i propisanim programom prema IMO M.C. 7.08 i tako omogućava studentima stjecanje zvanja časnika elektrotehnike na brodu.

 

U nastavi se koriste laboratoriji u kojima studenti izvođenjem vježbi usvajaju znanja koja sežu od osnovnih zakona elektrotehnike do programiranja mikrokontrolera i PLC uređaja. Fakultet raspolaže sa šest laboratorija i to: laboratorij za elektrotehniku i elektroniku, laboratorij za automatiku, laboratorij za procesno upravljanje, laboratorij za obradu i analizu signala, laboratorij za elektromotorne pogone i laboratorij za visoki napon. Izvođenjem vježbi u navedenim laboratorijima, ali i na brodostrojarskom simulatoru studenti pored teorijskih znanja stječu i određena predznanja i vještine potrebne za bržu i jednostavniju adaptaciju na specifičnom radnom mjestu.

 

Također, studenti tijekom studija obavljaju plovidbenu praksu te stječu pravo na potvrdnice programa izobrazbe koje su im potrebne za rad na brodu, i to: D2 - Temeljna sigurnost na brodu; D12 - Upravljanje gašenjem požara; D17 - Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice; D19 - Pružanje medicinske prve pomoći; D42 - Osnovni program sigurnosne zaštite; D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti; D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom, te unapređenje timskog rada na brodu - radna razina; D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša.


Nakon završenog studija studenti sječu akademski naziv Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehničke i informatičke tehnologije (univ. bacc. ing. el.) i spremni su konkurirati za radna mjesta na domaćem i međunarodnom tržištu rada.

 

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 1. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Matematika I

30

45

-

7

Tehnička mehanika

15

15

-

3

Termodinamika

30

30

-

4

Građa računala i računalnih mreža

30

15

-

4

Pomorski engleski I

30

15

-

3

Osnove elektrotehnike I

60

30

-

8

Tjelesna i zdravstvena kultura I

-

-

30

1

 

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 2. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Matematika II

15

45

-

6

Osnove elektrotehnike II

30

30

-

6

Elektronički elementi i sklopovi

45

30

-

7

Brodostrojarstvo

45

30

-

7

Pomorski engleski II

15

30

-

3

Tjelesna i zdravstvena kultura II

-

-

30

1

 

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 3. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski radiosustavi

45

30

-

6

Automatizacija broda I

30

30

-

5

Baze podataka i programiranje

30

30

-

5

Pomorski engleski III

15

15

-

2

Električne instalacije i rasvjeta

30

15

-

4

Sigurnost na moru

45

15

-

5

Izborni predmeti

Medicina za pomorce

30

15

-

3

Pomorski sustav

45

-

-

4

 

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 4. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Digitalna elektronika

30

30

-

5

Automatizacija broda II

30

30

-

5

Energetska elektronika

30

15

-

4

Brodski električni strojevi i sustavi

45

30

-

6

Suvremeni tehnički programski paketi

15

30

-

3

Zaštita mora i morskog okoliša

30

-

-

2

Izborni predmeti

Pomorske komunikacije

30

30

-

5

Napredno programiranje

30

30

-

5

 

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 5. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Računalno upravljanje tehničkim sustavima

30

15

-

4

Obrada i analiza signala

30

30

-

5

Održavanje brodskih elektroenergetskih sustava

30

30

-

5

Brodske visokonaponske tehnologije

30

15

-

4

Rad na simulatoru i plovidbena praksa

-

30

30

2

Organizacija rada i upravljanje na brodu

30

15

-

4

Elektronički navigacijski uređaji i sustavi

15

15

-

3

Izborni predmeti

Stručna praksa u nastavnoj bazi

-

-

150

6

Osnove pomorskog prometa

30

15

-

3

 

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 6. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Elektromotorni pogoni

30

15

-

4

Održavanje brodskih elektroničkih i upravljačkih sustava

30

30

-

5

Autonomni brodovi

45

-

-

4

Uvod u mehatroniku

30

15

-

4

Završni ispit

-

-

-

9

Izborni predmeti

Računalne mreže

30

15

-

4

Pomorsko pravo

30

-

-

2

Komuniciranje, vođenje i tehnička sredstva u komunikaciji

30

15

-

3