Najave

Pomorske tehnologije jahta i marina

Preddiplomski sveučilišni studij Pomorske tehnologije jahta i marina (PTJM) omogućuje studentima stjecanje znanja i vještina, odnosno kvalifikacija u području tehničkih znanosti i pomorske prakse u segmentu rekreacijske plovidbe i nautičkog turizma. Studijski program PTJM usmjeren je na aktivnosti nautičkih luka, kapetana i posade na rekreacijskim plovilima, male brodogradnje, referentnih pomorskih organizacija, pomorskih udruga i zajednica i drugih relevantnih stakeholdera.


Studijski program Pomorske tehnologije jahta i marina (PTJM) jedinstven je i omogućuje prepoznatljivost Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na nacionalnom i međunarodnom tržištu visokoškolskog obrazovanja u području pomorstva, kao i na tržištu. Stečene kompetencije studentima Pomorskih tehnologija jahta i marina omogućuju relativno brzo uključivanje u tržište rada već za vrijeme trajanja studija. Dodatno, studentima je omogućena međunarodna mobilnost za potrebe studiranja i stručne prakse putem Erasmus+ programa Europske Unije, te u partnerskim zemljama (izvan EU).


Preddiplomski studij Pomorske tehnologije jahta i marina (PTJM) izvodi se neprekidno od 1996. godine, pri čemu se nastavni plan i program kontinuirano se unaprjeđuje, modernizira i usklađuje sa zahtjevima sustava visokog obrazovanja, te zahtjevima potencijalnih poslodavaca i tržišta rada na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Dodatno, studentima je omogućena virtualna nastava, odnosno praćenje nastave putem odgovarajućih platformi, uz integrirano e-učenje na razini studijskog programa, kao i na razini pojedinačnih predmeta.


Studijski program PTJM u cijelosti je usklađen sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije koje, između ostalog, naglašavaju svoju pomorsku i turističku stratešku orijentaciju.


Studij Pomorske tehnologije jahta i marina (PTJM) upisuje ukupno 30 studenata. Za upis je potrebno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i uspješno položena državna matura. Studij se izvodi tijekom šest semestara u trajanju od tri akademske godine, a njegovim završetkom studenti stječu 180 ECTS bodova.


Akademski naziv kojeg stječu studenti nakon završetka preddiplomskog studija Pomorske tehnologije jahta i marina glasi: Sveučilišni prvostupnik / prvostupnica inženjer /inženjerka pomorskih tehnologija jahta i marina (univ. bacc. ing. nav. techn.)


Studenti koji uspješno završe preddiplomski studij Pomorske tehnologije jahta i marina, kao horizontalno napredovanje u obrazovanju, mogu nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju Pomorski menadžment na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Osim toga, daljnji nastavak studiranja na diplomskim studijima moguć je i na srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj unutar znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja: Tehnologija prometa i transport, grane: Pomorski i riječni promet, uz polaganje razlikovnih ispita sukladno zahtjevima visokoškolske institucije na koju se žele upisati.

 

Osnovni ciljevi i svrha studijskog programa studija Pomorskih tehnologija jahta i marina su sljedeći:

  1. redovito obrazovanje za zvanje (zapovjednik jahte do 500 BT za hrvatsko i svjetsko tržište)
  2. redovito obrazovanje za upravljanje lukama nautičkog turizma za hrvatske tvrtke i svjetsko tržište
  3. redovito obrazovanje za upravljanje charter bazama i agencijama za upravljanje plovilima za hrvatske tvrtke i svjetsko tržište
  4. redovito obrazovanje za upravljanje opskrbom i održavanjem plovila te organizacija sajmova nautike i jedriličarskih regata
  5. doprinos razvoju sigurnosti na moru i zaštiti morskog okoliša u sustavu stalne naobrazbe i izobrazbe pomoraca
  6. unapređivanje kvalitete visokoškolskog obrazovanja i naobrazbe pomorskih stručnjaka prema svjetskim i mjerilima EU-a sukladno s Bolonjskom deklaracijom
  7. cjeloživotno obrazovanje ili stalna izobrazba sukladno načelima STCW Konvencije 1978/95 (mobilnost i svjetska usporedivost studijskih programa, nastavnika i studenata) te programi prekvalifikacije prema projektu EU "METNET".

Ishodi učenja preddiplomskog studija Pomorske tehnologije jahta i marina detaljno su navedeni u Elaboratu Studija (dostupno na stranicama Fakulteta).

 

Pomorske tehnologije jahta i marina, 1. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski I

15

15

-

4

Matematika I

30

45

-

5

Informacijske i računalne tehnologije

30

15

-

4

Konstrukcija, otpor i propulzija jahti

30

30

-

5

Medicina za nautičare

30

15

-

4

Ekologija i zaštita morskog okoliša

30

15

-

4

Pomorska meteorologija i oceanologija

30

15

-

3

Tjelesna i zdravstvena kultura I

-

30

-

1

 

Pomorske tehnologije jahta i marina, 2. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski II

15

15

-

4

Matematika II

30

45

-

6

Pomorsko javno pravo

30

-

-

4

Inženjerska fizika

30

30

-

4

Elementi plovidbe

30

30

-

6

Pogonski i pomoćni sustavi jahti

30

15

-

5

Tjelesna i zdravstvena kultura II

-

30

-

1

 

Pomorske tehnologije jahta i marina, 3. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski III

15

15

-

3

Sigurnost na moru

45

3

12

5

Menadžment u nautičkom turizmu

30

15

-

4

Sportovi na vodi

30

30

-

4

Psihologija u nautičkom turizmu

30

15

-

4

Manevriranje jahtom

15

30

-

3

Akademsko pisanje

15

15

-

4

Ekonomika brodarstva

30

-

-

3

 

Pomorske tehnologije jahta i marina, 4. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski IV

15

15

-

3

Menadžment i poslovanje marina

30

15

-

4

Održavanje i inspekcijski nadzor jahti

15

15

15

4

Pomorsko pravo za jahte i brodice

30

-

-

4

Jedrenje i mornarske vještine I

15

-

30

3

Elektrotehnički sustavi jahti i marina

30

15

-

5

Komunikologija u pomorstvu

30

-

-

3

Elektronička navigacija

30

15

-

4

 

Pomorske tehnologije jahta i marina, 5. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski V

15

15

-

3

Povijest istraživanja i iskorištavanja mora

30

-

-

4

Pomorske komunikacije

30

45

-

5

Računovodstvo, porezi i financije

30

15

-

4

Stručna praksa

-

20

10

2

Izborni predmeti

Vještine pregovaranja

30

15

-

4

Pomorska geografija

30

-

-

4

Brodska elektrotehnika i elektronika

30

15

-

4

Stručna praksa u pomorskom gospodarstvu

-

-

150

5

 

Pomorske tehnologije jahta i marina, 6. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski VI

15

15

-

3

Marketing u pomorstvu

30

15

-

4

Jedrenje i mornarske vještine II

30

30

-

3

Autonomni brodovi

45

-

-

4

Logistički sustavi u prometu

30

15

-

5

Završni ispit

-

10

-

7

Izborni predmeti

Pomorski turizam

30

15

-

4

Automatizacija u pomorskom prometu

15

30

-

4