Najave

Brodostrojarstvo

Diplomski studij brodostrojarstvo odgovor je na stalne zahtjeve brodara za kadrovima koji mogu obavljati tehnički (inspekcijski) nadzor nad suvremenim brodovima i plovnim objektima kao složenim tehničko-tehnološkim sustavima koji detaljno poznaju pomorsko poslovanje sa stajališta brodara, ali i ostalih sustava u pomorstvu (tehnički menadžment). Studij nalazi primjenu u svim granama gospodarstva i različitim područjima znanosti te ujedno čini osnovu za uspješno djelovanje poduzetništva i nadležnih društvenih i državnih struktura. Studenti koji završe ovaj studij stječu kompetencije koje im omogućuju zapošljavanje u ustanovama čija je djelatnost vezana za pomorstvo te u pomorskim, prometnim i gospodarskim tvrtkama koje su odgovorne za upravljanje prometnim procesom i za njegovu realizaciju, posebno za upravljanje pomorskim prometom. Nakon završenog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer brodostrojarstva (mag. ing. nav. mech.).

 

Brodostrojarstvo, 1. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

30

-

-

3

Energetski sustavi u pomorstvu

45

15

-

6

Primijenjena matematika

30

45

-

5

Računalno upravljanje tehničkim sustavima

30

15

-

4

Izborni predmeti

Prijenos topline i mase

30

15

-

5

Visokonaponske tehnologije u pomorstvu

30

-

-

4

Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

30

15

-

4

Ekologija mora

30

15

-

3

 

Brodostrojarstvo, 2. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Menadžment održavanja II

45

15

-

7

Mehanika pomorskih konstrukcija

30

30

-

7

Poslovni sustavi

30

15

-

4

Upravljanje rizicima

45

15

-

7

Izborni predmeti

Morske tehnologije

30

15

-

4

Operacijska istraživanja

30

15

-

4

 

Brodostrojarstvo, 3. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Istraživanje pomorskih nezgoda i upravljanje rizikom

30

15

-

4

Brodski porivni sustav

30

15

-

5

Energetska učinkovitost suvremenih brodskih energetskih sustava

30

15

-

5

Izborni predmeti

Nove tehnologije u dijagnostici i upravljanju

30

15

-

5

Znanost i inovacije

-

150

-

15

Upravljanje brodskim motorima

30

15

-

4

Financiranje u brodarstvu

30

15

-

3

 

Brodostrojarstvo, 4. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Optimizacija brodskog pogona

30

15

-

6

Modeliranje i simuliranje brodskih sustava

45

30

-

6

Projekt

-

75

-

5

Diplomski rad

-

150

-

14

Izborni predmeti

Nove tehnologije u dijagnostici i upravljanju

30

15

-

5

Pomorska znanost

30

-

-

3