Najave

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije

Diplomski studij Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije omogućava studentima nastavak studiranja na diplomskoj razini i obrazovanje za rad na suvremeno opremljenim brodovima, u tvrtkama u kojima se primjenjuju suvremene tehnologije za nadzor prometa, obalnoj straži, lukama, kao i tvrtkama koje se bave razvojem, projektiranjem, instaliranjem elektroničke i informatičke opreme u brodogradnji. Također, diplomski studij omogućava studentima pripremu za studiranje na poslijediplomskom, doktorskom studiju. Nakon završenog studija student sječe akademski naziv sveučilišni/a magistar/ra (magistar) inženjer/inženjerka elektrotehničke i informatičke tehnologije (univ. mag. ing. el.) (univ. mag. ing. el.).

 

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 1. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Primijenjena matematika

30

45

-

5

Nove tehnologije elektrotehničkih materijala

30

15

-

4

Mehatronika

45

30

-

7

Upravljanje električnim strojevima i pogonima

30

15

-

4

Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

30

-

-

3

Pomorski engleski

15

30

-

3

Modeliranje i simuliranje u elektrotehnici (Matlab/Simulink)

15

45

-

6

 

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 2. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Praktikum vođenja brodskih sustava

15

45

-

4

Brodske lokalne računalne mreže

30

30

-

4

Nove tehnologije u dijagnostici i upravljanju

30

15

-

5

Objektno orijentirano programiranje

30

30

-

5

Održavanje i pouzdanost brodskih strojnih sustava

30

15

-

4

Izborni predmeti

Navigacijski integrirani sustavi

30

30

-

4

Optimiranje pomorskih sustava

30

15

-

4

 

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 3. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Diskretni sustavi upravljanja

30

30

-

4

Napredna poglavlja iz obrade signala

30

15

-

5

Procesna mjerenja i instrumentacija

30

30

-

5

Pomorski integrirani informacijski sustavi

30

15

-

4

Inteligentni brodski motori

30

15

-

4

Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

30

15

-

4

Izborni predmeti

Hidraulički i pneumatski sustavi

30

15

-

4

Međuplatformsko programiranje

15

45

-

4

Znanost i inovacije

-

150

-

15

Stručna praksa u nastavnoj bazi

-

-

150

5

 

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, 4. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Integrirane komunikacijske i informacijske tehnologije

30

30

-

5

Obnovljivi izvori energije

30

15

-

4

Sinteza nadzornih prometnih i proizvodnih sustava

30

15

-

4

Diplomski rad

-

150

-

15

Izborni predmeti

Hidrografsko inženjerstvo

30

15

-

4