Najave

Pomorski menadžment

Diplomski sveučilišni studij Pomorski menadžment upisuje 45 studenata, a za upis je potrebna potvrda o završenom srodnom preddiplomskom studiju. Studij se izvodi tijekom četiri semestra u trajanju od dvije akademske godine, a njegovim završetkom studenti stječu 120 ECTS bodova.

 

Akademski naziv koji studenti stječu nakon završetka diplomske razne studija Pomorski menadžment glasi: Sveučilišni magistar / magistra inženjer /inženjerka pomorskog menadžmenta (mag. ing. admin. nav.).

 

Diplomski studij Pomorskog menadžmenta jedinstveni je studijski program u Republici Hrvatskoj u kojem se kompleksna tehnička znanja sintetiziraju s upravljačkim zahtjevima pomorskih organizacija te doprinose interdisciplinarnom karakteru studija. Program diplomskog studija predstavlja nastavak obrazovanja na preddiplomskoj razini i osigurava stjecanje kompetencija za primjenu tehničko-menadžerskih znanja i vještina te rješavanje složenih inženjerskih problema u pomorstvu kao i sudjelovanje u svim segmentima procesa tehničkog, operativnog, komercijalnog i kadrovskog menadžmenta u pomorskim organizacijama. Studijski program, uz teorijsku nastavu, sadrži velik broj praktičnih vježbi za računalom te terensku nastavu u različitim institucijama i poduzećima u pomorstvu. Na ovom se diplomskom studiju obrazuju i osposobljavaju visokostručni kadrovi u pomorstvu s akcentom na primjeni znanstvenih disciplina koja pružaju nova saznanja o suvremenim transportnim tehnologijama. Magistar inženjer pomorskog menadžmenta stječe specijalizirane kompetencije za sveobuhvatno argumentiranje, kritičko prosuđivanje, valoriziranje i zaključivanje općih fenomena i kompleksnih zahtjeva u pomorstvu te za pronalaženje prihvatljivih rješenja, a posebno u području usmjerenja, točnije svojevrsnoj specijalizaciji. Osposobljen je za planiranje, organizaciju, provedbu i koordinaciju stručnih, razvojnih i znanstvenih projekata, preuzimanje vodeće uloge u poduzećima i istraživačkim institucijama te kreiranje rješenja za tehničke i poslovne izazove u radnom okruženju. Studenti u radu na ponuđenim kolegijima ocjenjuju dinamiku ponašanja tehničkih, tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih, informacijskih, ekoloških i ostalih podsustava pomorskog transporta. Završetkom studija, studenti su kvalificirani za obavljanje upravljačkih djelatnosti u poslovnim sustavima, posebice u pomorskim djelatnostima kao što su brodarska, lučka, transportna, brodograđevna ili poduzeća u nautičkom turizmu i ostalim komplementarnim djelatnostima kao što su agencije za ukrcaj pomoraca, poslovi pomorskog agenta, otpremnička i logistička poduzeća i sličnim organizacijama koje sudjeluju u gospodarenju mora. Po završetku diplomskog studijskog programa moguć je nastavak školovanja na poslijediplomskoj razini.

 

Diplomska razina obrazovanja na studiju Pomorski menadžment studentima omogućuje:

  1. Nastavak specijaliziranog visokoškolskog obrazovanja nakon završenog preddiplomskog studija Pomorski menadžment, Pomorske tehnologije jahta i marina na Pomorskom fakultetu u Splitu i ostalih srodnih tehničkih studija
  2. Obavljanje upravljačkih djelatnosti temeljem stečenih teorijskih i praktičnih znanja, usklađenih s zahtjevima međunarodnog tržišta rada
  3. Primjenu specijaliziranih tehničko-menadžerskih znanja i vještina, te realizaciju stručne prakse u organizacijama pomorskog gospodarstva
  4. Stjecanje inženjerskih kvalifikacija za obavljanje poslova u području pomorskog menadžmenta
  5. Samostalnu provedbu znanstveno-istraživačkih radova, te rad na projektima u tehničkim i interdisciplinarnim područjima znanosti
  6. Osposobljavanje za daljnji nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju
     

Ishodi učenja na razini diplomskog studija Pomorski menadžment detaljno su navedeni u Elaboratu Studija (dostupno na stranicama Fakulteta).

 

Pomorski menadžment, 1. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Sustavi prometa u pomorskom turizmu

30

15

-

5

Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

30

-

-

3

Pomorski financijski menadžment I

30

15

-

3

Pomorski strategijski menadžment I

30

15

-

3

Izborni predmeti

Integralno upravljanje obalnim područjem

30

15

-

5

Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

30

15

-

4

Planiranje luka i terminala

30

15

-

4

Poslovanje u brodarstvu

30

15

-

4

 

Pomorski menadžment, 2. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Izabrana poglavlja imovinskog prava

45

-

-

4

Pomorski strategijski menadžment II

30

15

-

3

Pomorski financijski menadžment II

30

15

-

3

Integralni i multimodalni transport

45

15

-

5

Izborni predmeti

Modeliranje i simuliranje procesa

45

30

-

5

Projekt menadžment

30

15

-

3

Morske tehnologije

30

15

-

4

Lučko poslovanje

30

15

-

4

 

Pomorski menadžment, 3. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Informacijski menadžment

30

15

-

5

Istraživanje tržišta u pomorstvu

30

15

-

5

Pomorski integrirani informacijski sustavi

45

30

-

5

Izborni predmeti

Primijenjena matematika

30

45

-

5

Upravljanje ljudskim resursima

30

15

-

5

Ugovaranje u pomorstvu

30

15

-

3

Organizacijska znanost

30

-

-

4

Pomorska prometna politika

30

-

-

3

Stručna praksa u pomorskom gospodarstvu

-

-

150

5

 

Pomorski menadžment, 4. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorsko tržište

30

15

-

3

Operacijska istraživanja

30

15

-

4

Diplomski rad

-

150

-

14

Izborni predmeti

Računalno upravljanje tehničkim sustavima

30

15

-

4

Primjena baza podataka

30

15

-

5