Najave

Red predavanja

 1. Red predavanja za preddiplomske studije u a.g. 2022./2023.

 

 1. Red predavanja za diplomske studije u a.g. 2022./2023.

 

 1. Red predavanja za Uvodni razlikovni program u a.g. 2022./2023.

 

Tablica priznavanja položenih predmeta za studente koji u statusu ponavljača 2. godine prelaze sa starog na novi studijski program.

 

Obavijest za studente diplomskih studija PN, BS i PEIT - Predmet: Znanost i Inovacije

 

Red predavanja prethodnih akademskih godina:

Preddiplomski studij

 1. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2021./2022.
 2. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2020./2021.
 3. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2019./2020. - Redoviti
 4. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2019./2020. - Izvanredni
 5. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2018./2019. - Redoviti
 6. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2018./2019. - Izvanredni
 7. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2017./2018. - Redoviti
 8. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2017./2018. - Izvanredni
 9. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2016./2017. - Redoviti
 10. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2016./2017. - Izvanredni
 11. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2015./2016. - Redoviti
 12. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2015./2016. - Izvanredni
 13. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2014./2015. - Redoviti
 14. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2014./2015. - Izvanredni
 15. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2013./2014.
 16. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2012./2013.
 17. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2011./2012.
 18. Red predavanja preddiplomski studij u a.g. 2010./2011.

 

Diplomski studij

 1. Red predavanja diplomski studij za a.g. 2021./2022.
 2. Red predavanja diplomski studij za 2020./2021. a.g.
 3. Red predavanja diplomski studij za 2019./2020. a.g.
 4. Red predavanja diplomski studij za 2018./2019. a.g.
 5. Red predavanja diplomski studij za 2017./2018. a.g.
 6. Red predavanja diplomski studij za 2016./2017. a.g.
 7. Red predavanja diplomski studij za 2015./2016. a.g.
 8. Red predavanja diplomski studij za 2014./2015. a.g.
 9. Red predavanja diplomski studij za 2013./2014. a.g.
 10. Red predavanja diplomski studij za 2012./2013. a.g.
 11. Red predavanja diplomski studij za 2011./2012. a.g.
 12. Red predavanja diplomski studij za 2010./2011. a.g.