Najave

Obavijest za upise u više godine preddiplomskog studija

Kreirano Petak, 16 Rujan 2022 11:03

Obavještavaju se studenti koji upisuju višu godinu studija da ne plaćaju unaprijed upisninu i školarinu.

Račun s uplatnicom za plaćanje upisnine studentima je dostavljen 16. rujna 2022. (petak) na adresu elektroničke pošte (domena @pfst.hr)

Nakon plaćanja računa za upisninu student može pristupiti upisu.

Prvo, upis treba obaviti preko Studomata, a zatim na šalter studentske službe. Posebnu pažnju obratite na preduvjete za upis predmeta naveden u redu predavanja.

Prilikom upisa na šalter studentske službe treba donijeti kopiju uplatnice upisnine, popunjeni upisni list, indeks ili iksicu.

Nakon obavljenog upisa studenti koji moraju platiti školarinu dobit će na adresu elektroničke pošte račun s podacima za plaćanje.

Studenti koji upisom a.g. 2022./2023. mijenjaju status, studenti koji će u a.g. 2022./2023. upisati ponavljanje II. godine po novom studijskom programu ili u slučaju da se na studomatu pojavi obavijest „Nije omogućen upis jer se ...“ upis će obaviti studentska služba.

Ako provjerom Vaših mail adresa utvrdite da niste primili mail s računom za plaćanje upisnine ili školarine, javite se na šalter studentske službe.

Za studente koji se upišu na šalteru studentske službe, a ne uplate školarinu na IBAN Fakulteta u predviđenom vremenskom roku, smatrat će se da nisu izvršili upis u višu godinu i njihov upisni list na Studomat će biti izbrisan.