Najave

Zimski semestar 2022./2023.

I semestar

  1. Pomorska nautika
  2. Brodostrojarstvo
  3. Pomorske elektrotehničke tehnologije
  4. Pomorski menadžment

III semestar

  1. Pomorska nautika
  2. Brodostrojarstvo
  3. Pomorske elektrotehničke tehnologije
  4. Pomorski menadžment

 

Raspored je ažuriran: 24. listopada 2022. u 11:00 sati i primjenjuje se od 24. listopada 2022.