Najave

Upute za izradu

 

Detaljnije o izradi i obrani završnog rada na: Pravilnik o izradi i obrani završnog rada [PDF]

Detaljnije o izradi i obrani diplomskog rada na: Pravilnik o diplomskim i drugim ocjenskim radovima [PDF]

 

Predlošci

  1. Predložak za izradu završnog rada [DOC]
  2. Predložak za izradu diplomskog rada [DOC]

 

Upute za izradu završnog rada

  1. Upute za izradu završnog rada [PDF]

 

Upute za izradu diplomskog rada

  1. Upute za izradu diplomskog rada [PDF]