Najave

Upisi u više godine

 

 1. Odluka o visini upisnine i školarine pri upisi u više godine studija i ponavljanju godine u akad. god. 2022./2023.
 2. Odluka o visini upisnine i školarine pri upisi u više godine studija i ponavljanju godine u akad. god. 2020./2021.
 3. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva
 4. Odluka o uvjetima upisa u višu godinu na preddiplomskom i diplomskom studiju u akademskoj 2020./2021.
 5. Odluka o participacijama školarina i naknada za akademsku godinu 2020./2021.

 

 

 

 1. Odluka o visini upisnine i školarine pri upisi u više godine studija i ponavljanju godine u akad. god. 2019./2020.
 2. Odluka o uvjetima upisa u višu godinu na preddiplomskom i diplomskom studiju u akademskoj 2019./2020.
 3. Odluka o participacijama školarina i naknada za akademsku godinu 2019./2020.
 4. Odluka o visini upisnine i školarine pri upisi u više godine studija i ponavljanju godine u akad. god. 2018./2019.
 5. Odluka o uvjetima upisa u višu godinu na preddiplomskom i diplomskom studiju u akademskoj 2018./2019.
 6. Odluka o visini upisnine i školarine pri upisu u više godine studija i ponavljanju godine u akademskoj 2017./2018.
 7. Odluke o uvjetima upisa u višu godinu na preddiplomskom i diplomskom studiju u akademskoj 2016./2017. godini
 8. Odluka o visini upisnine i školarine pri upisu u više godine studija i ponavljanje godine u akademskoj 2016./2017.
 9. Odluke o uvjetima upisa u višu godinu na preddiplomskom i diplomskom studiju u akademskoj 2015./2016. godini
 10. Odluka o produljenju roka za dovrsetak studija u akademskoj 2014./2015. godini
 11. Odluke o plaćanju participacije u troškovima studija u akademskoj godini 2014./2015.