Najave

Preddiplomski studiji

Preddiplomski studij traje tri akademske godine (šest semestara) i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka odgovarajuće struke.

Studenti koji završe ovu razinu studija stječu uvjete za upis na odgovarajući diplomski studij.

 

STUDIJ AKADEMSKI NAZIV
Pomorska nautika (PN) sveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka nautike (univ. bacc. ing. naut.)
Brodostrojarstvo (BS) sveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka brodostrojarstva (univ. bacc. ing. nav. mech.)
Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije (PEIT) sveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka elektrotehničke i informatičke tehnologije (univ. bacc. ing. el.)
Pomorske tehnologije jahta i marina (PTJM) sveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka pomorskih tehnologija jahta i marina (univ. bacc. ing. nav. techn.)
Pomorski menadžment (PM) sveučilišni/a  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
inženjer/inženjerka pomorskog menadžmenta (univ. bacc. ing. admin. nav.)