Najave

Diplomski studiji

Diplomski studij traje dvije akademske godine (četiri semestra) i njegovim završetkom se stječe 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka odgovarajuće struke.

Programi diplomskog studija studentima pružaju mogućnost stjecanja znanja potrebnih za nastavak obrazovanja na poslijediplomskim studijima (doktorski i specijalistički studiji), odnosno stvaranje kadrova koji će se baviti znanstvenoistraživačkim radom u interdisciplinarnim pomorskim znanostima.

 

STUDIJ AKADEMSKI NAZIV
Pomorska nautika (PN) magistar/magistra inženjer/inženjerka
nautike (mag. ing. naut.)
Brodostrojarstvo (BS) magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva (mag. ing. nav. mech.)
Pomorske elektrotehničke tehnologije (PET) magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehničkih tehnologija (mag. ing. el.)
Pomorski menadžment (PM) magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorskog menadžmenta (mag. ing. admin. nav.)