Najave

Studentske udruge

Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studenti sudjeluju u upravljanju visokim učilištem kroz studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata visokog učilišta. Visoka učilišta dužna su studentskom zboru i studentskom pravobranitelju osigurati prostor za rad, sufinancirati njihovu djelatnost, pružati im administrativno-tehničku pomoć, te osigurati zakonitost rada studentskog zbora, zakonito i pravodobno provođenje studentskih izbora i omogućiti svim studentima ravnopravno sudjelovanje u izborima.

 

Studentski zbor na visokom učilištu:

  1. bira studentske predstavnike u vijeće i druga tijela visokog učilišta,
  2. bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište,
  3. donosi plan i program rada studentskog zbora,
  4. imenuje studentskog pravobranitelja,
  5. brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
  6. predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,
  7. potiče izvannastavne aktivnosti studenata,
  8. donosi opće akte studentskog zbora, ako Zakonom ili statutom studentskog zbora nije drugačije određeno,
  9. obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.

 

Zapisnik s konstituirajuće sjednice, od 08. svibnja 2018.