Najave

Pomorski fakultet u Splitu

batinic brod

Pomorski fakultet u Splitu javno je visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu, koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u području pomorstva i pomorskog prometa. Nastao je spajanjem Visoke pomorske škole u Splitu (osnovane 1959. godine) i studija Pomorski sustavi i procesi s Odjela za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu.

Visoko pomorsko školstvo u Splitu razvijalo se usporedno s razvojem splitskog i hrvatskoga pomorskoga gospodarstva u cilju osiguravanja visokoobrazovanih kadrova pomorskih usmjerenja. Dosadašnji, pedesetogodišnji razvoj Pomorskog fakulteta u Splitu bio je ispunjen nizom formalnih, organizacijskih, strukturnih i funkcionalnih promjena, uvjetovanih prije svega naglim razvojem gospodarstva na domaćem i otvorenom svjetskom pomorskom tržištu.

Od 2000. godine Fakultet posjeduje svjedodžbu kvalitete ISO 9001:2000, a od 2007. godine i svjedodžbu kvalitete OHSAS 18001:2007.

Obrazovanje i izobrazba usuglašeni su s međunarodnom konvencijom STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) i IMO ( International Maritime Organization) propisima.

Svi studijski programi svrstavaju se u znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologije prometa i transport.

Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne studije kroz dvije razine sukladno Bolonjskom procesu:

  1. preddiplomski studij i
  2. diplomski studij.

 

Preddiplomski studij traje tri akademske godine (šest semestara) i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka odgovarajuće struke.

 

Diplomski studij traje dvije akademske godine (četiri semestra) i njegovim završetkom se stječe 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka odgovarajuće struke.

 

Programi diplomskog studija studentima pružaju mogućnost stjecanja znanja potrebnih za nastavak obrazovanja na poslijediplomskim studijima (doktorski i specijalistički studiji), odnosno stvaranje kadrova koji će se baviti znanstvenoistraživačkim radom u interdisciplinarnim pomorskim znanostima.