Najave

Kvaliteta

Misija

Misijom Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu drži se stalno održavanje aktivnosti u cilju razvoja najkvalitetnijih studijskih programa, stvaranje izvrsno obrazovanih studenta i nastavnog kadra, koristeći školske brodove, simulatore i druga tehničko tehnološka sredstva, poštujući međunarodne preporuke, relevantne zakone i pravilnike Republike Hrvatske, uz maksimalno sudjelovanje u radu s pomorskim i ostalim gospodarskim subjektima. Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu je znanstvenoistraživačka visokoškolska ustanova sa studijima u provedbi na svim sveučilišnim razinama. U programima su sadržane znanstvene i stručne spoznaje koje u prijenosu znanja studentima prenosi znanstveno nastavno osoblje Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Zadnjih deset godina bilježi se bitan porast izvrsnosti znanstvenoistraživačkog rada.

Vizija

Vizijom Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu drži se aktivno sudjelovanje u razvoju pomorskog gospodarstva utemeljenog na znanju. To se postiže optimalnim ustrojem preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine znanstvenoistraživačke i obrazovne djelatnosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet.

Politika kvalitete

Fakultet je vodeća institucija u ustrojavanju i izvođenju stručnih i sveučilišnih studija te poslijediplomskih stručnih studija iz pomorstva; ustrojavanju i izvođenju programa stalnog usavršavanja iz pomorstva te organiziranju i izvođenju visokostručnog i znanstvenoistraživačkog rada iz pomorstva što se ogleda u stalnom podizanju razine zadovoljstva korisnika usluga, djelatnika Fakulteta kao i ostalih.

 

Preuzmi prilog (PDF)