Najave

Osiguravanje kvalitete

Kvaliteta

Kvaliteta visokog obrazovanja dinamična je kategorija u čijoj biti se nalazi težnja k stalnom unapređenju svih procesa i njihovih ishoda.

Uz pojam kvalitete usko je vezan pojam kulture kvalitete i unapređenja kulture kvalitete. Kultura kvalitete vezana je uz širenje primjera dobre prakse na nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Prvenstveno to se odnosi na poticanje usvajanja i unapređenja standarda, kriterija i transparentnosti u radu te dobre povezanosti države i gospodarstva s visokim obrazovanjem i znanosti.

 

Sustav osiguravanja kvalitete Pomorskog fakulteta u Splitu

Svrha sustava osiguravanja kvalitete jest uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja kvalitete poštujući odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Statuta Sveučilišta te uzimajući u obzir Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

Sustavom osiguravanja kvalitete na Fakultetu sprovode sljedeća tijela:

 1. Odbor za unaprjeđenje kvalitete
 2. Centar za kvalitetu
 3. Povjerenstvo za nastavu
 4. Povjerenstvo za studentska pitanja
 5. Povjerenstvo za znanstveni rad
 6. Povjerenstvo za unutarnju periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete
 7. Radna skupina za praćenje kvalitete ishoda
 8. Ostala relevantna tijela sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu.

 

Područja osiguravanja kvalitete na Fakultetu su:

 1. Pravila, postupci i aktivnosti potrebni za trajno osiguravanje i promicanje kvalitete Fakulteta
 2. Nadzor i periodično vrednovanje studijskih programa
 3. Osiguravanje i promicanje kvalitete nastavnog procesa na Fakultetu
 4. Osiguranje kvalitete nastavnog i nenastavnog osoblja
 5. Opremljenost, raspoloživost i aktualnost sustava za nastavnu i znanstveno-istraživačku djelatnost
 6. Osiguranje kvalitete znanstvene i stručne djelatnosti
 7. Institucijska potpora studentima
 8. Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
 9. Javnost djelovanja