NAJAVE

Pomorske tehnologije jahta i marina

Preddiplomski studij PTJM

Preddiplomski studij PTJM ima cilj osposobljavanja studenata za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja upravljanja, prepoznavanja, oblikovanja i rješavanja problema iz prakse, primjenu drugih stečenih znanja korištenjem suvremenih inženjerskih alata, razumijevanje timskog rada i učinkovite komunikacije, razumijevanje etičnosti i etičke odgovornosti te razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu.

 

Završetkom preddiplomskog studija PTJM, studentima se pruža mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima u tijelima državne uprave, na poslovima upravljanja marinama, charter tvrtkama, jahtama, megajahtama, flotama jahti i sl.

 

Program studija je usuglašen s odgovarajućim studijem na Odjelu za pomorstvo na Sveučilištu u Dubrovniku, čime je omogućena pokretljivost studenata i nastavnika.
Završetkom preddiplomskog studija može se, pri Ministarstvu mora, prometa i infrstrukture, odnosno lučkoj kapetaniji izravno pristupiti polaganju ispita za stjecanje ovlaštenja "Zapovjednik jahte kategorije A" i/ili "Zapovjednik jahte kategorije B".

 

Studentima koji odslušaju i polože sve ispite preddiplomskog studija PTJM, a koji su odslušali i položili obvezne i izborne STCW predmete, odnosno obavili sve obveze iz odobrenog studijskog programa, Fakultet će izdati Uvjerenje. Uvjerenje se izdaje u svrhu stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti i dopunske osposobljenosti prema odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

 

Mogućnost dobivanja potvrdnica o završenim programima izobrazbe za studente upisane:

 1. 2005/06. do 2009/10.: D2, D6B, D6C, D11, D12, D17, D19, D20
 2. 2010/11. do 2012/13.: D2, D6B, D6C, D11, D12, D19 i D20.
 3. 2013/14. do 2017/18.: D2, D6B, D11, D12, D17, D19, D42, D43 i D48
 4. 2018/19. do 2022/23.: D2, D6B, D11, D12, D17, D19, D42, D43 i D48

 

 1. Temeljna sigurnost na brodu (D2)
 2. GMDSS radiooperater (D11)
 3. Upravljenje gašenjem požara (D12)
 4. Pružanje medicinske skrbi na brodu (D20)
 5. Rukovanje brodicom za spašavenje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice (D17)
 6. Pružanje medicinske prve pomoći (D19)
 7. Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – radna razina (D6B)
 8. Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina (D6C)
 9. Osnovni program sigurnosne zaštite (D42)
 10. Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (D43)
 11. Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša (D48)

 

Potvrdnice se izdaju onim studentima koji su odslušali i položili sve ispite i odradili ostale obveze iz studije kako je propisano Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o zvanjima i svjedožbama o osposobljenosti pomoraca. Potvrdnica o završenim programima izobrazbe se neizdaju pojedinačno, niti prije završetka cijelog trogodišnjeg studija. Potvrdnica se neće izdati ako od datuma stjecanja prava na njihovo traženje od datuma traženja prođe više od 30 dana.