NAJAVE

Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije

Preddiplomski studij PEIT

Preddiplomski studij PEIT ustrojen je na način da studenti izučavaju sadržaje iz područja elektrotehničkih, računalnih, komunikacijskih i navigacijskih tehnologija primijenjenih na suvremenim brodovima i na kopnu, u lukama, brodarskim poduzećima i pomorskom gospodarstvu u cjelini.

Za vrijeme studija izučavaju se temeljna znanja iz prirodnih znanosti, zatim slijede temeljni elektrotehnički i informatički kolegiji te specijalistički kolegiji iz pomorske elektronike, pomorskih komunikacijskih i navigacijskih sustava. U nastavi se koriste posebni komunikacijski, nautički i brodostrojarski simulatori. Dio nastave se izvodi i preko plovidbene prakse.
Program studija je usuglašen s odgovarajućim studijem na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Odjelu za pomorstvo Sveučilišta u Dubrovniku.

Nakon završetka studija student dobiva sva ovlaštenja za ukrcaj na brod kao časnik za brodsku elektroniku i radioelektroniku.

 

Prilozi:

Potvrdnice o završenim programima izobrazbe