Najave

Nastava i studiji

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku. Po potrebi se može organizirati i izvoditi i na engleskom jeziku. Nastava se ustrojava i izvodi u akademskoj godini u dva semestra (zimski i ljetni) u trajanju po 15 tjedana. Predmeti mogu biti jednosemestralni i dvosemestralni što je određeno studijskim programom.

Redoviti ispitni rokovi su zimski, ljetni i dopunski jesenski. Redoviti ispitni rok traje najmanje četiri tjedna. U redovitim ispitnim rokovima postoje dva ispitna termina u najmanjem razmaku od 14 dana.

 

Studiji i studijski programi

Pomorski fakultet sadrži preddiplomske studije Pomorske nautike, Brodostrojarstva, Pomorskog menadžmenta, Pomorske elektrotehnike i informatičke tehnologije i Pomorske tehnologije jahti i marina koji za cilj imaju obrazovanje za zapovjednike broda i upravitelje stroja odnosno časnika elektronike. Preddiplomski studiji su usklađeni sa STCW konvencijom koja  propisuje minimalne standarde izobrazbe, izdavanja svjedodžbi i držanja straže za pomorce.

Diplomski studiji su namijenjeni studentima koji žele postati sveučilišnim magistrima te nakon završetka studiranja pronaći zanimanje vezano za inspekciju brodova i luka, kadrovski i tehnički menadžment vezan za luke, lučice i pomorske tvrtke ili pak žele ići na poslijediplomske studije i postati doktorom znanosti iz područja tehničkih znanosti.

Svi studijski programi svrstavaju se u znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologije prometa i transporta.

Temeljne značajke studija su:

  1. usklađenost i kompatibilnost studijskih programa
  2. međunarodna jednakovrijednost diploma i zvanja
  3. specifičnost obrazovanja pomorskih časnika u svijetu, kao i stručnjaka u pomorskom gospodarstvu i turizmu, što se ogleda u izrazitoj prožetosti znanstvenoga stručnog rada te u mogućnostima cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbe