Najave

Zimski semestar 2022./2023.

I semestar

 1. Pomorska nautika
 2. Brodostrojarstvo
 3. Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
 4. Pomorske tehnologije jahta i marina
 5. Pomorski menadžment

III semestar

 1. Pomorska nautika
 2. Brodostrojarstvo
 3. Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
 4. Pomorske tehnologije jahta i marina
 5. Pomorski menadžment

V semestar

 1. Pomorska nautika
 2. Brodostrojarstvo
 3. Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
 4. Pomorske tehnologije jahta i marina
 5. Pomorski menadžment

 

Raspored je ažuriran: 24. listopada 2022. u 11:00 sati i primjenjuje se od 24. listopada 2022.

 

NAPOMENA!!!

Studenti viših godina kojima se neki od upisanih predmeta ne nalazi u objavljenom rasporedu za njihov studij, dužni su se javiti predmetnim nastavnicima.