Najave

Ciljevi i djelatnost

 Sukladno čl. 9. i 10. Statuta ALUMNI – Pomorski fakultet u Splitu, ciljevi i djelatnost udruge su sljedeći:

Udruga je osnovana u svrhu ostvarenja sljedećih ciljeva:

 

 1. očuvanje tradicije i promicanje ugleda Fakulteta u zemlji i inozemstvu,
 2. uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta i njegovih studenata nakon završenog studija,
 3. povezivanje bivših studenata Fakulteta i izgradnja međusobnih odnosa povjerenja,
 4. skrb za razvitak i napredak Fakulteta,
 5. promicanje ugleda pomorske struke,
 6. utjecanje na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja o svim bitnim pitanjima pomorstva i srodnih područja,
 7. poticanje i izgradnja veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u zemlji i inozemstvu,
 8. poticanje i izgradnja veza i suradnje Fakulteta i gospodarskih subjekata te institucija u kojima rade bivši studenti Fakulteta,
 9. sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj, istraživačkoj i stručnoj razmjeni i suradnji,
 10. uspostavljanje suradnje s odgovarajućim znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama,
 11. uspostavljanje suradnje sa sličnim udrugama bivših studenata te drugim strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je područje obrazovanja, znanosti i istraživanja.

 

Udruga će ostvarivati ciljeve kroz sljedeće djelatnosti:

 

 1. samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama koje su vezane uz pomorstvo i srodna područja,
 2. prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Udruge,
 3. organiziranje predavanja o aktualnim temama u pomorstvu i srodnim područjima,
 4. razmjena strukovnih iskustava među članovima Udruge,
 5. pružanje informacija nastavnicima Fakulteta temeljem pojedinačnih iskustava iz pomorske prakse,
 6. redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, postignućima njenih članova i o zbivanjima u struci,
 7. izvještavanje o djelatnostima Fakulteta povezanih s profesionalnim razvojem članstva,
 8. izdavanje stalnih i povremenih znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija te glasila Udruge,
 9. pomaganje Fakultetu u prikupljanju donacija radi unapređenja znanstvene i stručne djelatnosti,
 10. realiziranje različitih programa i projekata iz područja pomorstva,
 11. prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta,
 12. poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge,
 13. pružanje iskustvenih informacija o studiranju potencijalnim studentima Fakulteta,
 14. suradnja sa Studentskim zborom Fakulteta i Studentskim zborom Sveučilišta u Splitu,
 15. nagrađivanje najboljih studenata Fakulteta,
 16. organiziranje susreta apsolvenata Fakulteta s rukovodećim kadrom na brodovima te s istaknutim djelatnicima u pomorstvu – članovima Udruge,
 17. pomaganje studentima i mladim diplomantima te poticanje njihovog stručnog rada i usavršavanja,
 18. poticanje, pomaganje i organiziranje različitih oblika druženja članova, nastavnika i studenata, uključujući znanstvene, kulturne, sportske i druge oblike druženja,
 19. organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udrugama,
 20. organiziranje i obilježavanje važnih obljetnica Fakulteta,
 21. obavljanje drugih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi iz članka 9. Statuta.