Najave

Dokumenti

 

Statut „ALUMNI“ Udruge bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu (preuzmi PDF)

 

Rješenje o upisu „ALUMNI“ Udruge bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi PDF)

 

Rješenje o upisu promjena „ALUMNI“ Udruge bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi PDF)

 

Rješenje o upisu promjena „ALUMNI“ Udruge bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi PDF)

 

Rješenje o upisu promjena „ALUMNI“ Udruge bivših studenata i prijatelja Pomorskog fakulteta u Splitu u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi PDF)

 

Financijsko izvješće za 2017. godinu (preuzmi PDF)

Financijsko izvješće za 2018. godinu (preuzmi PDF)

Financijsko izvješće za 2019. godinu (preuzmi PDF)

Financijsko izvješće za 2020. godinu (preuzmi PDF)

Financijsko izvješće za 2021. godinu (preuzmi PDF)

 

Izvješće o radu za 2017. godinu (preuzmi PDF)

Izvješće o radu za 2018. godinu (preuzmi PDF)

Izvješće o radu za 2019. godinu (preuzmi PDF)

Izvješće o radu za 2020. godinu (preuzmi PDF)

Izvješće o radu za 2021. godinu (preuzmi PDF)