Najave

PDS Dokumenti

 

Na ovoj stranici doktoranti mogu pronaći sve relevantne dokumente i pravilnike vezane za poslijediplomski doktorski studij na Pomorskom fakultetu u Splitu.

 

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju tehnologije u pomorstvu

 

Brošura (PDF)

 

Dokumentacija PDS

PDS-1 PDS-1 ENG Prijava za natječaj poslijediplomskog sveučilišnog studija
PDS-2 PDS-2 ENG Prijedlog preliminarne teme
PDS-3 PDS-3 ENG Hodogram istraživanja i plan aktivnosti u sklopu doktorata
PDS-4 PDS-4 ENG Upisni list
PDS-5   Godišnje izvješće mentora
PDS-6   Godišnje izvješće o napretku
PDS-7 PDS-7 ENG Pokretanje postupka za prihvaćanje teme doktorske disertacije
PDS-8 PDS-8 ENG Ocjena teme doktorata
PDS-9 PDS-9 ENG Izvješće javne obrane teme
PDS-10 PDS-10 ENG Pokretanje postupka ocjene doktorata
PDS-11 PDS-11 ENG Ocjena doktorata
PDS-12 PDS-12 ENG Izvješće javne obrane doktorata
PDS-13   Molba za promjenu mentora
PDS-14   Molba za pohađanjem predmeta gostujućeg studenta
PDS-15   Izjava o odustajanju od mentorstva
PDS-16   Zahtjev za izdavanje suglasnosti za mentorstvo na doktorskom studiju mentora izvan UniST
PDS-17   Molba za priznavanje ECTS bodova s drugog doktorskog studija
PDS-18   Izvješće o radu nastavnika na poslijediplomskom studiju Tehnologije u pomorstvu
PDS-19   Zahtjev za priznavanje ECTS bodova temeljem znanstvenog rada pristupnika u sklopu PDS
PDS-20   Priznavanje ECTS bodova temeljem znanstvenog rada pristupnika u sklopu PDS
PDS-21   Evidencija održavanja nastave/konzultacija/znanstveno-istraživačkog rada
PDS-22  
PDS-23   Korištenje nenamjenskih sredstava
  PDS-24 ENG
  PDS-25 ENG
   

 

 Upute za izradu doktorskog rada (naslovnica, oblikovanje, prezentacija, ...)

- Formalno oblikovanje - upute
- Naslovnica i početne stranice - upute
- Opće preporuke za izradu doktorskog rada
- Prezentacija - template
- Prezentacija za obranu - template