Najave

Studije PFST

Neki od opsežnijih i značajnijih projekata u kojima je sudjelovao Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu.

 

2016. godina

MARITIMNA STUDIJA ZA KONCESIJSKA POLJA-RIBOGOJILIŠTA U ZONI LAMJANA (G, B, VŠ1, VŠ2, VŠ3)

Naručitelj: CROMARIS d.d.

 

MARITIMNA STUDIJA ZA ZAHVAT U PROSTORU UZGAJALIŠTE BIJELE MORSKE RIBE NA LOKACIJI ZAGLAVIĆ U UVALI LAMJANA

Naručitelj: CROMARIS d.d.

 

MARITIMNA STUDIJA ZA UGRADNJU PONTONA ZA PRIHVAT HIDROAVIONA NA DIJELU OBALE KNEZA DOMAGOJA U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Naručitelj: EUROPEAN COASTAL AIRLINES D.O.O.

 

MARITIMNA STUDIJA ZA ALTERNATIVNO HIDROAVIONSKO PRISTANIŠTE NA DIJELU LUČKOG PODRUČJA SPLIT, PREDIO JUGOZAPADNI DIO SPORTSKE LUKE „MORNAR"

Naručitelj: EUROPEAN COASTAL AIRLINES D.O.O.

 

2017. godina

MARITIMNA STUDIJA ZA VEZOVE I MEĐUNARODNI PUTNIČKI TERMINAL U SJEVERNOJ LUCI SPLIT (STINICE)

Naručitelj: LUČKA UPRAVA, SPLIT

 

PRELIMINARNA MARITIMNA STUDIJA ZA SIDRIŠTA U SPLITSKO–DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – I FAZA

Naručitelj: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, MORE I KRŠ

 

ORGANIZACIJA SIDRIŠTA I TEHNIČKO TEHNOLOŠKE ZNAČAJKE SIDRIŠTA ZA SPLITSKO-DALMATINSKU ŽUPANIJU

Naručitelj: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, MORE I KRŠ

 

2018. godina

ZAJEDNIČKA METODOLOGIJA ZA ANALIZU POTENCIJALNIH TOKOVA PROMETA za potrebe međunarodnog projekta CHARGE 2018

 

2019. godina

STUDIJA ZA SIDRIŠTA U SPLITSKO–DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – II FAZA

Naručitelj: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, MORE I KRŠ

 

ANALIZA POTENCIJALNIH TRŽIŠNIH TOKOVA LUKE SPLIT za potrebe međunarodnog projekta CHARGE, 2019

 

MARITIMNA STUDIJA PRIVEZIŠTE OSLOVNA ZONA UVALA KRUŠĆICA ZAPADNO OD VOJNOG RISTANA NA PODRUČJU K.O. ROGOZNICA

 

2020. godina

STUDIJA GOSPODARSKE OPRAVDANOSTI - ŽNJAN

Naručitelj: SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 

REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE SJEVERNE LUKE NA LUČKOM PODRUČJU VRANJIČKO-SOLINSKOG BAZENA POD UPRAVOM LUČKE UPRAVE SPLIT

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLIT

 

OKVIR ZA RAZVOJ MASTER PLANA LUKE SPLIT 2021-2046

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLIT

 

2021. godina

MARITIMNA STUDIJA "Mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka brodova u luci terminala Solin - sveti Kajo"

Naručitelj: INA Industrija nafte d.d. ZAGREB

 

STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA DEFINIRANJE SMJERNICA ZA ULAZ U LUKU/VEZIVANJE/PRISTAJANJE/PRIVEZ/ODVEZ BRODOVA S OBZIROM NA RAZLIČITE VREMENSKE UVJETE I PROMJENE MORSKIH I ZRAČNIH VRIJEDNOSTI

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLIT