Najave

Postupci jednostavne nabave

 Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge osiguranja studenata u akademskoj godini 2022./2023.

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 4. listopada 2022.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu potrošnog materijala

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 28. rujna 2022.

 

  Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog materijala

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 26. rujna 2022.

 

 Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge čišćenja

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 21. rujna 2022.

 

 Poziv na dostavu ponude za nabavu računala i računalne opreme

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Ponudbeni list
 3. Troškovnik - grupa 1 - laptop, desktop, printer
 4. Troškovnik - grupa 2 - rabljena računala
 5. Troškovnik - grupa 3 - serveri
 6. Zapisnik o otvaranju ponuda
 7. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 8. Odluka o odabiru - grupa 1
 9. Odluka o odabiru - grupa 2
 10. Odluka o odabiru - grupa 3

 Objavljeno: 18. srpnja 2022.

 

Odluka o odabiru ponude za nabavu plovila u sklopu projekta WRECKS4ALL financiranog iz Interreg IPA CBC HR-BH-CG programa; E-JN 35/21

 1. Odluka o odabiru

Objavljeno: 23. prosinca 2021.

 

 

2. IZMJENA Poziva na dostavu ponude za nabavu plovila u sklopu projekta WRECKS4ALL financiranog iz Interreg IPA CBC HR-BH-CG programa; E-JN 35/21

 1. 2. IZMJENA Poziva na dostavu ponude s uputama za preuzimanje tender dokumentacije

Izmjenjena natječajna dokumentacija je dostupna na zahtjev na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Objavljeno: 2. prosinca 2021.

 

 

IZMJENA Poziva na dostavu ponude za nabavu plovila u sklopu projekta WRECKS4ALL financiranog iz Interreg IPA CBC HR-BH-CG programa; E-JN 35/21

 1. IZMJENA Poziva na dostavu ponude s uputama za preuzimanje tender dokumentacije

Izmjenjena natječajna dokumentacija je dostupna na zahtjev na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Objavljeno: 5. studenog 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu plovila u sklopu projekta WRECKS4ALL financiranog iz Interreg IPA CBC HR-BH-CG programa; E-JN 35/21

 1. Poziv na dostavu ponude s uputama za preuzimanje tender dokumentacije

Natječajna dokumentacija je dostupna na zahtjev na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Objavljeno: 21. listopada 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za Usluge poslovnog i financijskog savjetovanja vezano uz unaprjeđenje sustava i poslovnog izvještavanja.

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 21. listopada 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge osiguranja studenata u akademskoj godini 2021./2022.

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 8. listopada 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge čišćenja

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 1. listopada 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu potrošnog materijala

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 1.listopada 2021.

 

 

 Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog materijala

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 1. listopada 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu tonera i tinti

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 20. srpnja 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu Računala i računalne opreme II. A  - Prijenosna računala i pisači (PONOVLJENI POSTUPAK).

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Tehnička specifikacija - PRILOG I
 3. Troškovnik - PRILOG II
 4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 5. Odluka o odabiru

Objavljeno: 20. svibnja 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu Računala i računalne opreme II.  - Prijenosna računala i pisači.

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Tehnička specifikacija - PRILOG I
 3. Troškovnik - PRILOG II
 4. Odluka o poništenju

Objavljeno: 29. travnja 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu Računala i računalne opreme I.  - Rabljena računala i računalna oprema.

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Tehnička specifikacija - PRILOG I
 3. Troškovnik - PRILOG II
 4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 5. Odluka o odabiru

Objavljeno: 25. ožujka 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu računala i računalne opreme u sklopu projekta "Centar kompetencija za naprednu mobilnost", KK.01.2.2.03.0022.

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Tehnička specifikacija - PRILOG I
 3. Troškovnik - PRILOG II

Objavljeno: 18. prosinca 2020. 

 1. IZMJENA Tehnička specifikacija - PRILOG I - 24.12.

Objavljeno: 24. prosinca 2020.

 1. Upisnik o zaprimanju ponuda

Objavljeno: 8. siječnja 2021.

 1. Zahtjev za pojašnjenje i upotpunjavanje ponude

Objavljeno: 13. siječnja 2021.

 1. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 2. Odluka o odabiru

Objavljeno: 18. siječnja 2021.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu poslovno informacijskog sustava ERP.

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Odluka o odabiru

Objavljeno: 27. studenog 2020.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge osiguranja studenata u akademskoj godini 2020./2021.

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 3. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 1. listopada 2020.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu potrošnog materijala

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 25. rujna 2020.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu uredskog materijala

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 25. rujna 2020.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu tonera i tinti

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 9. lipnja 2020.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - Usluge mobilne telefonije

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Troškovnik
 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 25. svibnja 2020.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu Usluga upravljanja zgradom tri fakulteta posredstvom centralnog nadzornog upravljačkog sustava (CNUS) i vatrodojavne centrale

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju ponuda
 3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 15. svibnja 2020.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga redovitog održavanja tehničkog sustava (preventivno i interventno održavanje te nadzor) na Z3F

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju ponuda
 3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 20. ožujka 2020.

 

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluga tjelesne zaštite osoba i imovine (zaštitarske usluge) Z3F

 1. Poziv na dostavu ponude
 2. Zapisnik o otvaranju ponuda
 3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 4. Odluka o odabiru

 Objavljeno: 4. prosinca 2019.